bemutatkozás galéria Ólomüveg készítés aktuális elérhetőségek gyik Blog Webáruház

Az élet furcsa fintora

július 19, 2014

Magyarország legnagyobb ólmozott, festett üvegablak-együttese a Vakok Országos Nevelő- és Tanintézetének Nádor termében található.Az épületről néhány szóban illik megemlíteni, hogy az 1902-ben átadott intézményt József nádor alapította, Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond tervei alapján.A Nádor-terem Budapest egyik legszebb architektúrájú belső tere, a szecesszió jellegzetesen magyar formavilágát mutatja. Csaknem az egész homlokzatot betöltő, két szintet összekötő Nádor terem ablaka az egyik legnagyobb összefüggő felületű hazai üvegfestmény-együttesünk.

A díszterem ablak Zsellér Imre munkája, 1930-ban készült.Az üvegablak ikonográfiai programja – összefüggésben az épület rendeltetésével –a nemzeti identitás tudatot és a hozzá kapcsolódó vallásos érzületet kívánta erősíteni.Alsó részén az Árpád-házi királyi szentek reprezentatív ábrázolása kapott helyet.Mellettük kétoldalt egy-egy őrangyal óvó szárnyai alatt tanulnak mesterséget a vak gyermekek. A sort bal oldalon József nádor, mint a vak gyermekek iskoláztatásának első kezdeményezője nyitja meg, díszes aranysujtásos öltözetben.Az első magyar király a koronázási jelvényekkel jelenik meg, hímzett koronázási palástban.Az üvegfestészetben az ilyen színvonalú naturalisztikus megjelenés nagy szakmai felkészültséget kíván.Az alakos ábrázolások feletti ornamentális díszítés záró motívumaként a négy evangélista jelképét láthatjuk.

Az élet furcsa fintora, hogy az oda bejárók javarésze még csak nem is láthatják ezt az ablak együttest.

Tímár Péter Vakvagányok című filmje kapcsán egy interjúban kiderül, hogy a gyerekek tudják, az az ablak gyönyörű, és azzal a tudattal lépnek be a terembe, hogy valami nagyon szép sugárzik rájuk.Image

Posted in: Uncategorized